Privacy

Metaalkanjers gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze Privacy Statement.
Metaalkanjers zal nimmer uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn (bijv. enquêtes). In dat geval zal Metaalkanjers dat expliciet vermelden.
Metaalkanjers zal nimmer commercieel misbruik maken van door u passief of actief verstrekte gegevens.

Op diverse pagina’s van Metaalkanjers en gelieerde sites stelt Metaalkanjers u vragen voor een specifiek doel, zoals het opgeven van uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden.
Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens dat onder beheer staat van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze wet.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als sitebezoeker c.q. klant van Metaalkanjers het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Indien u alle vastgelegde, persoonsgegevens over uzelf wilt inzien, stuur dan een schriftelijk verzoek daartoe met een geldig legitimatiebewijs en uw e-mailadres naar Metaalkanjers (zie contact).

Metaalkanjers draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Metaalkanjers zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051 of via www.postbus51.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.
Metaalkanjers gebruikt momenteel geen actieve cookies. Wel verzamelt Metaalkanjers uw gegevens voor cumulatieve site bezoekstatistieken.